M-DOD

Satori Kwai Mortsel

De principes van Jigoro Kano (de stichter van het judo) – SEIRYOKU ZENYO (maximale effectiviteit met minimale inzet) en JITA KYOEI (algemeen welzijn) – zijn bij ons geen ijdele leuzen. In de sporten die wij beoefenen is respect van enorm belang. Niet enkel respect voor de partner/tegenstrever, maar ook respect voor onze omgeving. Duurzaamheid hebben we bijgevolg altijd al hoog in ons vaandel gedragen. - tijdens de tweemaandelijkse ‘s Tofdagen motiveren we de leden om de zaal zelf netjes te houden; de dojo, kleedkamers, douches, … worden grondig gepoetst - vooral in de zomer nemen we ook regelmatig het buitenterrein en de berm onder handen... - alle afval wordt zoveel mogelijk gescheiden; plastiek, maar ook folio van de verpakkingen brengen we zelf naar het containerpark - we motiveren de leden om een eigen drinkbus te (her-)gebruiken in plaats van wegwerkbusjes; met steun van de VJJF heeft een groot deel van hen een gratis drinkbus gekregen - we hebben de ramen met speciale folie laten isoleren om de stookkosten naar beneden te drukken - op onze website moedigen we de leden aan om met de fiets of te voet naar de club te komen - in 2019 hadden we een samenwerking met het bermproject in Gebermte 2019 - en momenteel onderzoeken we, in overleg met stad Mortsel, de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te plaatsen En zo werken we allemaal samen aan het algemeen welzijn: JITA KYOEI!