M-top!

Cantincrode voetbal jeugd

Zoals meerdere sportclubs kregen we sinds 17 maart 2020 af te rekenen met het Covid virus. Alles werd anders en de trainingen van de jeugd gingen plots anders verlopen. Eerst mocht het niet, dan in bubbels en dan mocht het helemaal niet. Toen kwam er over een korte tijdsspanne dat iedereen mocht trainen. Later en tot op heden mochten enkel de spelers tot de leeftijd van 12 jaar nog trainen. Dit vroeg, en vraagt nu nog, enorm veel van de creativiteit van onze jeugdverantwoordelijke en zijn trainers die dit allemaal, zoals steeds, gratis doen. De jeugdspelers danken jullie

Cantincrode afdeling voetbal