M-top!

Mortsel Volley Antwerpen

In 2020 zijn we als verenging uitgedaagd in creativiteit en standvastigheid. Vanaf de ene dag op de andere moesten we ervoor zorgen dat ‘Mortsel Volley Antwerpen’ zijn vele sociale contacten en (sportieve) uitdagingen ook online kon verderzetten. We zijn onze leden en supporters blijven opzoeken via verschillende activiteiten en blijven aansporen op alle vlakken: sportief, cognitief, fysiek en sociaal verbindend. Hier hebben we dan ook ons nieuw jaardoel van gemaakt, met zen allen ‘samen erdoor’ en zo blijven inzetten op het doel van onze club:‘Bewegen, bewegen, bewegen' en mensen samenbrengen onder onze slogan ‘Hier beleef je meer!’ Op sportief vlak hebben we ons slechts 5 maanden mogen meten aan onze tegenstanders uit heel Vlaanderen, toch mochten we ook enkele (Corona-) kampioenen kronen binnen onze club. Verder stuurde we ‘onze Jeroen’ uit naar de Mortselse scholen voor volley-initiaties op de lagere scholen, zijn er 4 succesvolle en aangepaste edities van onze MOVE BEWEGINGSSCHOOL doorgegaan in de voorbije maanden, lopen onze trainingen verder voor de -12 jarigen en worden onze seniorleden sportief uitgedaagd met verschillende #teamchallenges. Elke seniorploeg activeert succesvol de andere, iets dat zelfs online werd opgemerkt en gedeeld over heel Vlaanderen door onze federatie ‘Volley Vlaanderen’! #trotsoponzeclub Maar meer dan ooit is er in 2020 ingezet op het verenigingsgevoel en het verbinden van mensen! Onze paasactie zorgde voor een topverkoop met vele leveringen op de fiets. Tijdens de (korte) maanden met volley-activiteiten klonken de clubgezangen van onze ploegen doorheen de drabstraat. En toen we terug ONLINE moesten vertoeven, kende onze jaarlijkse MVA Quiz een online versie met 140 deelnemers, gesteund door BV’s zoals Peter Van den Begin, Warre Borgmans, Geert Hunaerts, Sam De Roo, Raf Van Brussel, Geert De Vlieger, Tine Reymer, Marc Willems en onze burgervader Erik Broeckx. Kippenvel voor al onze leden toen ze werden aangesproken met ‘Dag beste Mortselse volleybal-vrienden!’ Warme lichtpuntjes in een triest sportjaar…echter we geven niet op! Heel het jaar door vinden we mekaar op onze sociale media, waar ‘jong en oud’ zich uitleeft in de ploegchallenges, deelneemt aan het MVA kerstballenspel in december of raad naar de ‘Secret Santa’ op een trampoline. 😉 In 2020 bleven we onze slogan ‘Hier beleef je meer!’ trouw, ook zonder grote opvallende evenementen zoals ‘het gala-weekend’ of ‘IK WIL SPRINGEN!’, maar met de warmte van elkaar! -X-