Partners

Dit project loopt met de steun van heel veel enthousiaste partners:

Stad Mortsel

Levuur

Levuur is specialist in het betrekken van burgers bij het beleid en helpt Mortsel zijn ambities rond burgerparticipatie waar te maken.

Tree company

Tree company is gespecialiseerd in online burgerparticipatie en is verantwoordelijk voor deze website.