Visienota participatie

Opstarten met een traject, betekent ook duidelijk en helder krijgen wat we als resultaat wensen. In de eerste instantie ging Mortselbestuift! dan ook op zoek naar een definitie van participatie, een kader, een basis over wat participatie lokaal, in Mortsel, betekent. We werkten hieraan zowel met de burger, die samen met ons op de denkavond over participatie kwamen tot 'zeven bouwstenen voor participatie' en ook met de adviesraden, die in een parallel traject werkten aan 7 sleutels voor het veranderen van adviesraden.

 

Zeven bouwstenen voor participatie 

  1. In Mortsel is participatie iets ‘voor’ en ‘van’ mensen: burgers denken, dóen en beslissen mee.
  2. Verscheidenheid zien we als een rijkdom: via participatie benutten we maximaal de kennis en ervaring van een diversiteit van betrokkenen en doelgroepen.
  3. De kiem van participatie is een sterk idee waar gaandeweg energie, betrokkenheid en draagvlak voor ontstaat. Het begint klein en groeit langzaam, het gaat letterlijk om ‘bestuiven’. Samen iets doen met anderen, daar gaat het om.
  4. Aanjagers zijn mensen met goesting, daadkracht en ambitie.
  5. Communicatie is de verbindende factor: dialogen worden gevoerd met een gezonde portie nieuwsgierigheid (naar elkaar) en ook met diepgang. Respect en aandacht versterken het proces en de deelnemers.
  6. Falen en schuren mag. Processen krijgen de nodige tijd en ruimte. We werken in open processen, op onbewandelde paden. Er zijn ups en downs en ook conflicten. Zo komen we tot een sterker en gedragen resultaat.
  7. We feesten, zeker als we wat te vieren hebben

 

Kader

Waarom participatie in Mortsel?

Participatie betekent mensen en ideeën samenbrengen en verbinden en zo elkaar inspireren en onze stad versterken. Omdat Mortsel er beter van wordt.

De Mortselaren nemen mee verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt in de samenleving. We dóen en we beslissen mee want er is vertrouwen tussen bestuur en burgers en tussen burgers onderling. De kracht van verscheidenheid wordt volop ingezet.

Participatie in Mortsel start bij een geëngageerde burger met een droom, een behoefte of een wild idee. Als er ook andere mensen warmlopen voor dat idee, kan het participatieve proces van start gaan en groeien.

De kiem van participatieve projecten in Mortsel krijgt tijd en ruimte om te groeien want zo komen we tot een beter en gedragen resultaat. We werken in open processen… dus op onbewandelde paden, met een wit blad, van bij de start. Dat betekent ook verwachtingen loslaten, vrijheid creëren en ‘agenda’s’ achterwege laten. Laat het ontstaan.

Goesting, energie, enthousiasme , ambitie en kracht zijn kernwoorden. Niet alleen praten en discussiëren, maar vooral ook actief mee-doen, ‘er tegenaan gaan’, ...

De dialoog die we met elkaar aangaan mag gerust diep graven en we leven ons in in wat anderen belangrijk vinden. En het mag ook eens schuren want spanning en weerstand zijn kansen om te groeien. Participatie doet mensen van mening veranderen. Dat geldt voor politici, medewerkers en burgers. Angst om los te laten krijgt een plek. We vieren grote en ook kleine successen.

Wat is er dan nodig om hiermee aan de slag te gaan?

Onze aanpak is waarderend door in te zetten op wat sterk en positief is en minder op dingen die (nog) niet goed zijn. Werken vanuit verhalen die raken is hier een interessante aanpak.

Onze communicatie is helder, eerlijk en open; zowel van bestuur naar burgers als vice versa. Feedback en follow-up van beide kanten is nodig.

We gaan heel gericht om met onze doelgroepen en hechten speciale aandacht aan minder evidente groepen. Dat betekent dat we werken volgens ieders kennen en kunnen en dit door gebruik te maken van nieuwe aanpakken en gevarieerde methodieken.

De Mortselenaren nemen deel vanuit hun eigen ervaring en kennis. Indien nodig brengen we extra expertise binnen en zorgen we ervoor dat die voor iedereen ‘toegankelijk’ is.

De rol van het bestuur is die van facilitator en/of ondersteuner.

We zoeken naar gezamenlijke en concrete doelen en we werken vanuit een helder kader met afspraken

 

7 sleutels tot verandering adviesraden

Ontdek op de afbeelding de 7 sleutels tot verandering die we samen met jullie vormgaven in de voorbije maanden. Wij kijken uit naar de online bevraging over de toekomst van Mortsel begin 2019 én het pilootproject participatie in functie van het meerjarenplan.

Samen geven we de toekomst van Mortsel vorm!

7 sleutels tot verandering

Download de flyer in PDF formaat