Hoe werkt het?

Registreer

Om een bijdrage in te dienen, moet je je eerst registreren op de site.

Geef jouw bijdrage

Wat is jouw voorstel? Beschrijf je voorstel zo goed mogelijk met een goede titel en heldere uitleg, geef eventueel een leuke foto mee en motiveer waarom het volgens jou een goed voorstel is. Geef helder aan hoe je dit ziet en waar.

Deel

Roep je vrienden, buren en kennissen op om te stemmen op de bijdrage dat jij indiende of om zelf ook een vraag in te dienen.

Stem

Neem zelf ook eens een kijkje tussen al de vragen en stem op de vraag waarin jij ook veel potentieel ziet.

Kinderen

We willen uiteraard ook voorstellen van kinderen jonger dan 16 ontvangen. Maar om privacy redenen kunnen die zich niet rechtstreeks registreren.

Indien kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar willen deelnemen aan het project dan kan dat wel via een registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of jongere onder de leeftijd van 16 jaar.